Privacybeleid

Jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen we volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Hierin kun je lezen hoe wij dat precies doen.

Jij beslist!

We beginnen met het belangrijkste; jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met
ons deelt. Dat betekent dat je op kunt vragen om je gegevens in te zien, te wissen, te corrigeren of
om over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt
bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar
info@bezuijenbemiddeling.nl en we handelen je verzoek af. Daarnaast heb je altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Als jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Op het moment dat wij je
gegevens met aanbieders delen, zijn zij eveneens verantwoordelijk, Bezuijen Bemiddeling heeft dan
de rol van verwerker. Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een
verwerkingsovereenkomst tussen ons en partijen, staan onze verantwoordelijkheden en plichten
duidelijk omschreven. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier jouw gegevens beveiligd worden en
wat er gebeurt in het geval van een datalek. Als je benieuwd bent naar het privacy beleid van
partijen, kun je dat direct bij hen opvragen.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een
wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Meestal is die goede reden het uitvoeren van een
overeenkomst. Dus als je een contactformulier invult of als je een brochure-aanvraag doet, gebruiken
wij je gegevens om contact met je op te nemen. Wanneer je een woning verkoopt of aankoopt dan
delen wij je gegevens met de betreffende partij(en), zodat de informatie verwerkt kan worden.
Verder delen wij je gegevens niet zonder dat wij daarvoor toestemming hebben. Daarnaast bewaren
wij je gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Ten slotte slaan wij in geen geval
meer persoonsgegevens op dan nodig om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Andere technologieën

Onze website maakt ook gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als
cookies, waaronder tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers. Deze
technologieën kunnen wij gebruiken in onze berichten aan jou zodat kan worden vastgesteld of een
bepaald bericht of een link is geopend.

Beveiliging

Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden.
Dat doen we op verschillende manieren en o.a. door een beveiligde SSL verbinding, een beveiligde
infrastructuur en versleutelde database harde schijven.

Verhuisplannen? Ga vrijblijvend het gesprek aan!

Bezuijen Bemiddeling