Disclaimer

Bezuijen Bemiddeling heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. Aan informatie omtrent afmetingen, inhoudsmaten et cetera kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie op deze website regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

Bezuijen Bemiddeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Copyrights 2017 Bezuijen Bemiddeling

Verhuisplannen? Ga vrijblijvend het gesprek aan!

Bezuijen Bemiddeling