Oudelandseweg 56a

Ouddorp

€ 495.000 k.k.

Aantal keer bekeken: 2499
Oudelandseweg 56a, Ouddorp

Kenmerken

  • Vraagprijs € 495.000 k.k.Bereken maandlasten
  • Perceeloppervlakte 5.155 m²
  • Aanvaarding In overleg

Kaart

Oudelandseweg 56a, Ouddorp

Omschrijving

Prachtige vrij en landelijk gelegen kavel in het buitengebied te koop. Gelegen aan de Oudelandseweg en omgeven door riante kavels en akkerlandschap. Op fietsafstand van het Grevelingenmeer, het uitgestrekte Noordzeestrand, de prachtige duinen en het Ouddorpse centrum. Absoluut een unieke kans om uw droomwoning te realiseren op een werkelijk prachtige locatie. In Ouddorp komen zeer zelden vrije bouwkavels beschikbaar, dit is uw kans!

Passend in het bestemmingsplan en goedgekeurd door de welstandscommissie kunt u hier uw wens realiseren. Er zijn geen verplichtingen t.o.v. aannemers of onderaannemers. U kunt echt alles zelf bepalen. Momenteel betreft het twee percelen welke kadastraal opgesplitst zijn. Als de werkelijke oppervlakte van het gekochte afwijkt van de hiervoor vermelde oppervlakte, geeft dit geen aanleiding tot enige rechtsvordering voor zover hierna niet anders is bepaald.

Voor het vrijblijvend bespreken van de bouwmogelijkheden op dit perceel kunt u contact opnemen. Altijd al uw eigen droomhuis willen bouwen op een unieke locatie? 0187 – 68 48 68.

------------------------

BESTEMMINGSPLAN

Enkelbestemming Wonen
Maximum aantal wooneenheden: 1
Maximum goothoogte (m): 5

BESTEMMINGSOMSCHRIJVING WONEN

ALGEMEEN
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. beroep aan huis;
c. bedrijf aan huis (waaronder bed & breakfast).

ONDERGESCHIKTE FUNCTIES
a. parkeervoorzieningen;
b. paden en wegen;
c. erven en tuinen;
d. groenvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

BOUWREGELS
Ten aanzien van de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

HOOFDGEBOUWEN
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven;
b. de inhoud van een woning inclusief aan- en uitbouwen (maar exclusief vrijstaande bijgebouwen en overkappingen) maximaal 750 m³ mag bedragen, tenzij de inhoud van de bestaande woning reeds groter is in welk geval de bestaande inhoud als maximum geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangegeven;
d. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag:
1. bij vrijstaande hoofdgebouwen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
2. bij twee-aaneen gebouwde hoofdgebouwen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - hoofdgebouwen' is de bouw van hoofdgebouwen uitgesloten.
f. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is het verboden bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders.

BIJGEBOUWEN, AAN- EN UITBOUWEN EN OVERKAPPINGEN
a. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m²: 50% van het bebouwingsgebied;
2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m² en kleiner dan of gelijk aan 300 m²: 50 m², vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m²;
3. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m²: 90 m², vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van in totaal 150 m²;
b. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 4 m;
c. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m;
d. bijbehorende bouwwerken worden op niet minder dan 3 m achter de voorgevelrooilijn gebouwd.

ANDERE BOUWWERKEN
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.

SRECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
Het gebruik van hoofdgebouwen alsmede aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis (waaronder bed & breakfast) is toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing, tot een maximum van 50 m²;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
c. detailhandel is niet toegestaan;
d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s).

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Reageer op dit object!

Heeft u interesse in deze woning? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vergelijkbare woningen

Kabbelaarsbank 423, Ouddorp
Kabbelaarsbank 423
€ 550.000 k.k.
Ouddorp
Kabbelaarsbank 525, Ouddorp
Kabbelaarsbank 525
€ 500.000 k.k.
Ouddorp